Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.skarbymaroka.pl;


Sprzedawcą jest firma  

SKARBY MAROKA A.M.AYOUG SC

NIP:6762465835, REGON:  122678450 

z siedzibą ul.Sąsiedzka 28F/1, 30-385 Kraków

Sprzedawca  jest płatnikiem VAT. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Krakowie przy ul.Torfowa 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. 

Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: biuro@skarbymaroka.pl.

 • danych do wysyłki,
 • wybór płatności (pobranie lub przelew),
 • wybór kuriera lub Urzędu Pocztowego

Sprzedawca domyślnie wysyła przesyłki za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej, jednakże na życzenie Klienta możemy wysłać zamówiony towar kurierem.W tym celu prosimy, aby Klient skontaktował się z nami telefonicznie  +48 667520034 lub drogą elektroniczną na adres biuro@skarbymaroka.pl celem ustalenia dogodnej dla Klienta formy dostawy.

Zamówienia w sklepie można składać:

 • a) za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu
 • b) pocztą elektroniczną kierowaną na adres : biuro@skarbymaroka.pl
 • c) telefonicznie +48 667 520 034

 

Sposoby dostawy:

 • za pobraniem. Płatność za zamówione produkty u dostawcy
 • przedpłata na konto firmy

  nr konta:
 • firma SKARBY MAROKA A.M.AYOUG SC  ul.Sąsiedzka 28f/1 30-385 KRAKÓW

Telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą, ewentualne żądanie rachunku wraz z danymi (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

Przesyłki realizowane są na terenie Polski.

W przypadku zainteresowania wysyłką zagraniczną należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo celem uzgodnienia kosztów wysyłki.

 • Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane:
 • Numer konta:18 1600 1039 1846 1058 4000 0001
 • dla przelewów zagranicznych:
  SWIFT:PPABPLPK
  IBAN:PL 18 1600 1039 1846 1058 4000 0001

Właścicielem konta jest SKARBY MAROKA A.M.AYOUG SC ul.Sąsiedzka 28f/1 ,30-385 KRAKÓW

 • tytuł płatności: proszę wpisać numer zamówienia wygenerowany przy składaniu zamówieniu

Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki; Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia

 • prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad.
 • jeżeli kwota sprzedaży nie zostanie przelana na rachunek bankowy Sprzedającego w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.


3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez konieczności ponoszenia kosztów.Zwracane towary muszą być kompletne i nie zniszczone.

3.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres firmy lub pocztą elektroniczną.

3.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (art. 38 pkt. 5 ustawy z dna 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

3.4 Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3.5 Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.

3.6 Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą vat oraz pisemnym oświadczeniem zwrotu towaru na adres Sprzedającego wskazany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

3.7 Sprzedający gwarantuje zwrot ceny za produkty w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany przez Kupującego o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

3.8 Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.Płatność zostanie wstrzymana do chwili otrzymania przez Sprzedającego rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem".

Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, -dostarczania prasy,  - usług w zakresie gier hazardowych

3.9 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw

4. Reklamacje

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie na adres: biuro@skarbymaroka.pl lub listownie na adres siedziby firmy

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie: zgłoszenie wady (usterki), roszczenie, dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma SSKARBY MAROKA A.M.AYOUG SC ul.Sąsiedzka 28f/1 30-385 KRAKÓW jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6.Przesyłanie informacji handlowych

6.1. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie przez Skarby Maroka jego danych osobowych w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Skarby Maroka  informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych.

6.2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

7. Dane osobowe

7.1 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych 
Administratorem jest SKARBY MAROKA A.M.AYOUG SC z siedzibą w Krakowie przy ul.Sąsiedzkiej 28f/1 ,kod pocztowy 30-385 Kraków.

7.2 Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: ·        

 • Głównym celem jest realizacja złożonego w naszym sklepie zamówienia i wynikajaca z tego zawarta umowa świadczona przez Administratora na podstawie art.6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy), ·        
 • W celu przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą ·        
 • W celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować ·        
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;  

7.3 Podstawa przetwarzania i informacje w jakim celu gromadzimy Twoje dane: ·        

 • Przetwarzamy tylko te informacje, które są niezbędne do realizacji zamówienia i ewentualnego założenia konta (wymagana rejestracja) tj:imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.W przypadku firm,nazwa firmy,adres,nip. ·        
 • W przypadku dokonowania zakupów bez rejestracji wymagamy podania  informacji niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia tj.imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.W przypadku firm,nazwa firmy,adres,nip. ·        
 • Podczas kontaktu telefonicznego,za pomocą strony internetowej, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.Służą one jedynie do kontaktu z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przyjęciu telefonicznego zamówienia na oferowane na naszej stronie produkty. ·        
 • Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp ·        
 • Podane  przez Ciebie dane osobowe są warunkiem zawarcia z nami umowy. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez nas Twojego zamówienia. ·        
 • Wypełniając formularz rejestracji, dokonując logowania lub składając zamówienie możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie od naszego Sklepu informacji handlowych drogą elektronicznąn np newsletter. Wyrażenie zgody w każdym przypadku następuję poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru formularza. Zgoda ta może zostać w każdym momencie cofnięta. .Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i możesz w każdym momencie zrezygnować z jego subskrypcji wysyłając email na adres biuro@skarbymaroka.pl lub  lub samodzielnie na naszej stronie internetowej skarbymaroka.pl/newsletter.php ·        
 • Nasz Sklep korzysta również z plików cookies, które nie stanowią danych osobowych. Dowiedz się więcej w dalszej części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies. 

7.4 Jak długo przechowujemy Twoje dane

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo aktywne będzie konto, dane użytkownika będą potrzebne do wywiązania się ze złożonego zamówienia(zawartej umowy) lub dopóki jest to wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Aby usunąć konto lub zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania danych osobowych w celu świadczenia usług, należy skontaktować się z nami pod adresem: biuro@skarbymaroka.pl 
 • Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi obowiązującego prawa. Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.  

7.5 Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych   ·        

 • Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych; ·        
 • Masz prawo do wyrażenia oraz cofniecia zgód na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych jak również całkowitej likwidacji założonego w naszym sklepie konta (profilu) Klienta. ·        
 • Dane osobowe podane przez Ciebie podczas tworzenia konta Klienta możesz samodzielnie edytować (zakładka „Twoje konto”). ·       
 • Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe. ·        
 • Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). 

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej); Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

8.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego; W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich; W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą Kupujący ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz danych kontaktowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

 9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

9.1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

9.2 osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

 

W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww.aktu prawnego.

 

Kraków 01.09.2019 R- z modyfikacją z dn 25.05.2018r(przepisy RODO)

pixel